ยินดีต้อนรับสู่ :: องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ :: ตำบลน้ำไคร้น่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา นำพาชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ::นายก อบต. น้ำไคร้

นายชัยวุฒิ จันทราภัย
ปลัด อบต. น้ำไคร้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


หรือ

 


ดูเพิ่มเติม

 


ปรกาศเผยแพร่ราคากลางและแบบสรุปราคากลางงานจ้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสะอื้น) บ้านนากล่ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

[ 1 ก.ย. 2564 ]

ปรกาศเผยแพร่ราคากลางและแบบสรุปราคากลางงานจ้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างโรงเรียน-หนองขี้แฮ้ง) บ้านห้วยแมง หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก

[ 1 ก.ย. 2564 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000ลิตร ชนิด 6 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก

[ 23 ก.ค. 2564 ]

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไดัรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3

[ 8 ก.ค. 2564 ]

ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ

[ 7 ก.ค. 2564 ]

ดูเพิ่มเติม

                       

 

 

 

        

 

เลขที่ 111/5 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้
ติดต่อทางแอปพลิเคชั่นไลน์

 โทรศัพท์ 055 824 251    โทรสาร : 055-824-251
Email : namkrai-utt@hotmail.com

 Website : www.namkrai.go.th