ยินดีต้อนรับสู่ :: องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ :: ตำบลน้ำไคร้น่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา นำพาชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ::


  • นายแทน เขียวเทศ
    นายก อบต. น้ำไคร้

  • นายชัยวุฒิ จันทราภัย
    ปลัด อบต. น้ำไคร้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ดูเพิ่มเติม

 

 

 


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพัง (ห้วยจำดิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ 5 ก.พ. 2563 ]

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพัง (ห้วยจำดิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ 23 ม.ค. 2563 ]

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไดัรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1

[ 15 ม.ค. 2563 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ

[ 9 ม.ค. 2563 ]

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไอดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)

[ 23 ธ.ค. 2562 ]

ดูเพิ่มเติม

                       

 

 

 

        

 
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้

  ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

 Website : www.namkrai.go.th