ยินดีต้อนรับสู่ :: องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ :: ตำบลน้ำไคร้น่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา นำพาชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ::


นายชื้น วันเกลี้ยง
นายก อบต. น้ำไคร้

นายชัยวุฒิ จันทราภัย
ปลัด อบต. น้ำไคร้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


หรือ

 

ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน

ดูเพิ่มเติม

 


ปรกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ 19 ธ.ค. 2565 ]

ปรกาศเผยแพร่ราคากลางและแบบสรุปราคากลางงานจ้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล พื้นสนามปูด้วยยางธรรมชาติ หมู่ที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ 22 ก.ย. 2565 ]

ปรกาศเผยแพร่ราคากลางและแบบสรุปราคากลางงานจ้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยโคกน้อย) บ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ 1

[ 21 ก.ย. 2565 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (นาไม้เกล็ด) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ 28 มี.ค. 2565 ]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ เรื่องเผยแพร่แผนการซื้อการจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[ 25 มี.ค. 2565 ]

ดูเพิ่มเติม

                       

 


 

เลขที่ 111/5 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้

 โทรศัพท์ 055 824 251    Email : namkrai-utt@hotmail.com

 Website : www.namkrai.go.th