ยินดีต้อนรับสู่ :: องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ :: ตำบลน้ำไคร้น่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา นำพาชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ::


นายชื้น วันเกลี้ยง
นายก อบต. น้ำไคร้

นายชัยวุฒิ จันทราภัย
ปลัด อบต. น้ำไคร้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


หรือ

 


ดูเพิ่มเติม

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาโครงการ โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 117

[ 26 ก.ค. 2565 ]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2565

[ 24 มิ.ย. 2565 ]

สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศ (สัมมนา ครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 117 ช่วง อุตรดิตถ์-ภูดู่ ตอน แยกป่าขนุน-แยกสักใหญ่

[ 20 มิ.ย. 2565 ]

ประชาสัมพันธ์ การนำใบกัญชามาประกอบอาหาร

[ 20 มิ.ย. 2565 ]

ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร

[ 15 มิ.ย. 2565 ]

ดูเพิ่มเติม


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (นาไม้เกล็ด) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ 28 มี.ค. 2565 ]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ เรื่องเผยแพร่แผนการซื้อการจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[ 25 มี.ค. 2565 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลิตร แบบมีล้อเคลื่อนที่ได้ พร้อมสกรีนข้อความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ 2 มี.ค. 2565 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองผำ) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ 2 ก.พ. 2565 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนาทุ่งใหญ่) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ 2 ก.พ. 2565 ]

ดูเพิ่มเติม

                       

 

 

 

        

 

เลขที่ 111/5 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้
ติดต่อทางแอปพลิเคชั่นไลน์

 โทรศัพท์ 055 824 251    โทรสาร : 055-824-251
Email : namkrai-utt@hotmail.com

 Website : www.namkrai.go.th