ยินดีต้อนรับสู่ :: องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ :: ตำบลน้ำไคร้น่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา นำพาชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ::


  • นายแทน เขียวเทศ
    นายก อบต. น้ำไคร้

  • นายชัยวุฒิ จันทราภัย
    ปลัด อบต. น้ำไคร้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูเพิ่มเติม

 

 

 

                       

 

 

 

 

        
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้

  ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

 Website : www.namkrai.go.th